Pakikibaka sa Buhay at Buhay Pakikibaka

Bukod sa pagiging guro, si Ser Polski ay isa ring artista at aktibista. Ang kanyang pagiging guro at paglikha ng sining ay nakatali sa kanyang personal na mga pinaglalaban at walang tigil na ipinapanawagan, ito ay ang kanyang pangunahing mga instrumento sa patuloy na pakikibaka.